KLİPİX ® klip izle,şarkı dinle,şarkı sözleri

kısa video klipler için birebir !

Archive for the ‘Heme Heci’ Category

Heme Heci – Dewre şarkı dinle klip izle şarkı sözleri

Posted by Montana Nisan 27, 2011

Heme Heci Dewre şarkı dinle klip izle şarkı sözleri ;

Heme Heci Dewre şarkı sözleri ;

Eman dewré dewré dewré dewré dewrééé dewrané

Belé dewré dewré dewré dewré dewrééé dewrané

dewré min go bila me ne xista sıra bayé sibé baki guree

bele min go mereké dilemın pirın Qula dılimın hundure

bele bila xüde ji fesade ne rinde gundemera kabul nekın wa ke hılnedın

çawa reka apé xanımé suwaré porsoré dere mala babe min dibiree

belé min go heçi kesé orta herdu dila her çar şewada fesadike dike

de bi guhé wanda neçee wakina keçu kuré

hewi zamano tu xerabi bee welato tu belewbi

Eman dewré dewré dewré dewré dewrééé dewrané

hewi zamano tu xerabi bee welato tu belewbi

Eman dewré min go bila me ne xista sıra bayé sibé mina rete

belé bila me ne xista sıra bayé sibé mina rete

geli hevala min goo kani hure mıhıba dıle minj awete

beleé min go hune bejnu bale we kafir bawe mizebikin be kembera zive

kaşa zere çikas bejnete ..

bele min go hune persa ağaye keçika ji min bikın be bı çalıma bere çewirma

jore ji mal axéte

hewi zamano tu xerabi bee welato tu belewbi

Eman dewré dewré dewré dewré dewrééé dewrané

hewi zamano tu xerabi bee welato tu belewbi …

Hemme Heci‘nin tüm şarkılarını dinlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

Hemme Heci Şarkı Dinle

Hemme Heci Dewre

Posted in Heme Heci | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Heme Heci – Kewe şarkı dinle klip izle şarkı sözleri

Posted by Montana Ocak 21, 2011

Heme Heci  Kewe şarkı dinle klip izle ;

Heme Heci  Kewe şarkı sözleri;

Heme Heci ‘nin tüm şarkılarını dinlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

Heme Heci ‘ nin Şarkı Dinle

Heme Heci Kewe

Posted in Heme Heci | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Hemme Heci – Kereme Eli şarkı dinle klip izle*şarkı sözü

Posted by Montana Aralık 22, 2010

Hemme Heci Kereme Eli şarkı dinle klip izle ;

Hemme Heci Kereme Eli şarkı sözü;

Bé lo jaré wé wéwe we
Digo dido de dayé halé Dilemıné bi Kulé bi kederé bi merakra
İşev Jéwara Xudé da halé Dilemın mezeké
min di Kereme eli Keké fadime li ber pencera mapusxana erdişé kavil sekini
ji keyfa dile xwera sımbéla sore narinci hene dikır
de apéé Di berra derbas dibu di Go keremo lo lawo ma derdu kulé dunyayé hindikbun.
ew çi dermanbu te serda sımbéla xwe kır
Digoo apoo malate xirabe birina min kuru xedare derman derba bé xweya filinteyé
kele Kela germa heyder bege aşé keşiş kanya binya mala lexwist be faydekır
mindit dewreş bege şewkete Ali idrise cewher efendi nawa çarşiya erdişéda meş meş dikır
li ber kışle kawişe eskeryé sekinin jı xwera şew mişewrekır
Naw cendirma dixwistın digo hune derbeké dest berdene
kereme eli keké fadimé babé sılhé
emé Hingaw bizanıbın mey heyfeke ji gelye zilan ji çika hemoya peda wekın
ee birindaru heyoo weyla birin kuro xayin bi rebenbe bé hey waxx heyuu lo limınéé

Béé Na jarééé” Be we hééé
Digo dido de dayé halé Dilemıné bi Kulé bi kederé bi merakra
İşev Jéwara Xudé da halé Dilemın digirya
ezé rabım xwe bidme mapusxana erdişa kawıl nawa kandaru katila girtiya
mine pirs dikır pisa kereme eli keké fadimé babe sılhé keytane keytane dore di şewkiya
mindi xüdaneki xera rabu li ser daré Piya
digo xeyinga miné xwe berde hewşa idrisé cewher efendi nawa cinyacawu kuştiya
mine xwe berdabu hewşa idrese cewher efendi nawa cınaza u kuştiya
mine desté birindare mala babé xwe girt kedera dile xwe ye kulra bejna zirav rakırye ser daré Piya
mın rebené bala dile xwedaye nıkıtkek sore geveze çatmé biryada di nıkuti
li ser surete sori sosini na wele sımbéla sore narinci ne welle hınari dü rüya
min rebene bala dile xwe daye birindaré mala babé min pirru pir geleke birindari nawa Ciya
ezé rabim melhemki çikim bi kiloya bi derhema bi kewçiya
ezé liber seré birindari mala babé xwe Bim
kedera dile xwe yej kulra işew jewara xüde da xwera bikme danzde çiya
bé heci kesé nawé müsülmanbe Din u iman ji bone hebe heya dünya xwaşu awabe bir naké kesireta gelyé zilan zaru zeçé seré wan sınguya
birindaru heyuuuu we w e w ee
weyla birin kuro xayin min rebenbé be hey wax heyo wax limıné

gelye zilan yapilan zulum üzerine söylenmiş bir ağıttır.

heme haci keremé éli

Hemme Heci‘nin tüm şarkılarını dinlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

Hemme Heci Şarkı Dinle

Hemme Heci Kereme Eli

Posted in Heme Heci | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Heme Heci – Gulamin Klip izle

Posted by Montana Kasım 27, 2009

Heme Heci – Gulamin Klip izle;

Heme Heci – Gulamin şarkı sözü;
TÛ BIBUYİ DAYKA ŞÊRAN
TÛ BIBUYİ GÛLA KANİYAN
DAXWAZİYAME XELAZBUNATE
TE ŞİN DAYE BI XWİNA ŞEHİDAN

GÛLAMIN GÛLAMIN GÛLAMIN
TÛ RIHANAMIN
DOZAMIN DOZATEYE
TÛ NEGRİ BESE GÛLAMIN

DUJMIN HATINE TE BIQETİNE
BILA BIZANBIN EM NE TENêNE

GELLÊMIN RABU HEMU SER PİYA
EM JI BONATE TEV YEKİTİNİ

GÛLAMIN GÛLAMIN GÛLAMIN
TÛ RIHANAMIN
DOZAMIN DOZATEYE
TÛ NEGRİ BESE GULAMIN

Gotın û Mûzik: HEMÊ HACİ

Posted in Heme Heci | Etiketler: , , , , , | 3 Comments »

Heme Heci – Kürtçe Karışık

Posted by Montana Ocak 27, 2009

Heme Heci – Kürtçe Karışık şarkılar dinle ve izle;


Kürtçe müziğin en iyi yorumcularından biri olan Heme Heci‘den karışık canlı şarkılar.En iyi şarkıları;
aydıl,leyla,xebatkar,behrewane,gozele,bejne,dewre,bave mehmet salih,bılından,genç xelil

Posted in Heme Heci, Kürtçe Müzik | Etiketler: , , , , , , | 18 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: